HINH ẢNH TIÊU BIỂU
VIDEO CLIP


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
Get the Flash Player to see this rotator.

PostHeaderIcon NGÀY HỘI GIÁO DỤC QUỐC TẾ 2017. INTERNATIONAL EDUCATION FESTIVAL 2017.

 

 

NGÀY HỘI GIÁO DỤC QUỐC TẾ 2017

INTERNATIONAL EDUCATION FESTIVAL 2017

(Thời gian: Từ 9h00’-16h00’, ngày 11/11/2017)

(Time: from 9 a.m. to 4 p.m. 11th Nov, 2017)

THƯ NGỎ

OPEN LETTER

 

Kính gửi: Các đơn vị giáo dục Quốc tế, Các đơn vị tư vấn giáo dục Quốc tế.

Dear: International Education Units, International Education Consultants.


Công ty Kết Nối Văn Hóa Việt là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục, hàng năm chúng tôi có tổ chức nhiều chương trình dành cho học sinh và sinh viên như: Tư vấn Hướng nghiệp, tuyển sinh, Bản đồ tiếp sức mùa thi, Kỹ năng THXH, Ngày hội giáo dục quốc tế…

Viet Cultural Connections Joint Stock Company is a unit operating in the field of Education. Every year, we organize many programs for students such as career Counseling, Enrolment, Maps for “National University Entrance Exam Support Campaign”, Social Skills, International Education Festival, ect.

Năm 2017, chúng tôi tiếp tục tổ chức các sự kiện trên. Trong đó“Ngày hội giáo dục quốc tế 2017” sẽ diễn ra vào lúc 09h00’ – 16h00’, ngày 11 tháng 11 năm 2017 tại Trung tâm hội nghị 272, Đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

In 2017, we continue to operate those events above. In which "International Education Festival 2017" will be taken place at 9 a.m. – 4 p.m., 11th November, 2017 at Trung Tâm Hội Nghị (Convention Center) 272, Vo Thi Sau Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.

Ngày hội sẽ là nơi cung cấp thông tin quan trọng về các chương trình giáo dục quốc tế, thông tin học bổng, chính sách tiếp nhận sinh viên…Bên cạnh đó có các chuyên gia tư vấn giáo dục quốc tế sẽ tư vấn cho phụ huynh và học sinh các thủ tục cần thiết.

The festival will provide important information on international education programs, scholarship information, student admissions policies, etc. Besides, international education consultants will support and consult parents and students about necessary procedures.

Để “Ngày hội giáo dục quốc tế 2017” có nhiều thông tin bổ ích cho phụ huynh và học sinh. Ban tổ chức kính mời các Trung tâm giáo dục quốc tế, Các trường ĐH, CĐ trên thế giới và các đơn vị tư vấn giáo dục tham Ngày hội để thông tin quan trọng cho phụ huynh và học sinh.

For the "International Education Festival 2017" has a lot of useful information for parents and students. The Organizing Committee invites International education centers, Colleges and Universities around the world, as well as Educational Advisory Units to the Festival to provide important information for parents and students.

Trân trọng cảm ơn!

Many thanks and best regards

TP.HCM, ngày 13 tháng 8 năm 2017

Ho Chi Minh City, 13th August 2017

TM. BAN TỔ CHỨC

On behalf of The Organizing Committee

 

 

Phạm Thanh Thúy


 


 


CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI GIÁO DỤC QUỐC TẾ 2017

PROGRAM  INTERNATIONAL EDUCATION FESTIVAL 2017


1. Mục đích/ Purpose:

Để giúp cho phụ huynh và học sinh hiểu rõ hơn về các chương trình giáo dục Quốc tế và thông tin tuyển sinh các trường ĐH, CĐ uy tín trên thế giới. Mặt khác, tư vấn cho học sinh và phụ huynh các thủ tục trước khi đăng ký theo học các chương trình Quốc tế trong và ngoài nước, thông tin học bổng của các tổ chức, các thủ tục đi du học, tư vấn visa, tài chính…

To help parents and students better understand the international education programs and information enrolment of Colleges and Universities in the World. On the other hand, adviseand consult students and parents on the procedures before applying for international and national programs, scholarship information of organizations, study abroad procedures, visa counseling, finance, etc.

2. Đơn vị tổ chức/ Organizational Units:

Công ty Cổ Phần Kết Nối Văn Hóa Việt/ Viet Cultural Connections Joint Stock Company,

Phối hợp các trường Trung học phổ thông tại TP.HCM/ Coordinating High schools in Ho Chi Minh City.

3. Thành phần tham dự/ Participants:

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Representative of HCM City Department of Education and Training.

Đại diện Hiệp hội ĐH, CĐ Việt Nam tại TP.HCM

Representative of the Vietnam Association of Colleges and Universities in HCM City.

Đại diện Trung tâm Giáo dục các nước tại TP.HCM

Representatives of Education Centers in HCM City.

Đại diện các trường ĐH, CĐ trên thế giới Representatives of Colleges and Universities in the World.

Đại diện các chương trình liên kết quốc tế.

Representatives International Affiliate Programs.

Đại diện một số Công ty dịch vụ giáo dục, dịch vụ du học…

Representatives of some Educational services companies, study services, ect.

4. Đối tượng tiếp nhận thông tin/ Receiving Information Object:

Phụ huynh và học sinh THPT các trường tại TP.HCM, các tỉnh và quan tâm chương trình đào tạo quốc tế hoặc đi du học nước ngoài.

Parents, high school students in Ho Chi Minh City, provinces and objects are interesting in international training programs or study abroad.

Số lượng tham gia có chủ đích từ thư mời trực tiếp tại các trường THPT: Khoản 500 phụ huynh và học sinh quan tâm chương trình Quốc tế tham gia Ngày hội. Ngoài ra, còn có phụ huynh và học sinh đến từ các kênh truyền thông của chương trình.

Quantity of Intentional engagements from direct invitations at high schools: Approximately 500 parents and students interested in the international program participating in the Festival. In addition, there are parents and students from the program's communications channels.

5. Thời gian, Địa điểm/ Time, place:

a. Ngày hội tập trung/ Central Festival:

- Thời gian/ Time: Từ 9h00’ – 16h00’ ngày 11/11/2017, from 9 a.m. to 4 p.m. 11th November, 2017

- Địa điểm/ Place: 272 Võ Thị Sáu, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh/ No. 272, Vo Thi Sau Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City

b. Hội thảo tại các trường THPT/ Workshops at High Schools: hội thảo tại 05 trường THPT trên địa bàn TP.HCM/ workshops at 05 high schools in Ho Chi Minh City.

- Tham gia hội thảo tại 05 trường THPT/ Participate in workshops at 05 High schools.

- Giao lưu cùng nhà trường và các em học sinh tại trường/ Exchange with school and students at workshops.

- Thời gian hội thảo tại mỗi trường là 90’(thời gian cụ thể sẽ báo sau)/ The duration of the workshop at each school is 90 minutes (the specific time will be later)

- Địa điểm: Tại hội trường của các trường/ Location: In the hall of the school.

6. Nội dung ngày hội/ Festival Content:

Chia thành 2 khu vực/ Have 2 areas

6.1.Khu vực 1/ Area 1: phụ huynh, học sinh gặp gỡ trực tiếp và được đại diện các trường tham gia trong ngày hội tư vấn trực tiếp tại bàn tư vấn/ Parents, students meet face-to-face and are consulted by participating schools representatives in the counseling day at the counseling desk.

6.2.Khu vực 2/ Area 2:

- Tham gia trong hội trường nghe các chuyên gia tư vấn về giáo dục trong và ngoài nước tư vấn những thông tin chung về chương giáo dục quốc tế trong và ngoài nước, thông tin visa, tài chính du học, thông tin học bổng/ Participate in the auditorium, be consulted by consultants about domestical and international education, provide general information on international and domestical education curricula, visa information, study finance, scholarship information..

- Giao lưu các hoạt động cùng sinh viên đang theo học các chương trình quốc tế trong và ngoài nước… Chia sẻ kinh nghiệm học tập, việc làm…/ Exchange with students studying international and domestical programs, share learning experiences, jobs, etc.

7. Kế hoạch truyền thông chương trình/ Program communication plan:

a. Truyền thông trực tiếp/ Direct communication:

- Thông báo cho học sinh trong chương trình bồi dưỡng Kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh THPT tại TP.HCM từ tháng 9 – tháng 10/2017/Inform students in the social skills training program for high school students in HCMC from September to October 2017.

- Thông báo cho học sinh, phụ huynh và nhận đăng ký tham gia trong chương tại các trường THPT/ Notify students and parents of enrollment at high schools.

b. Ngoài trời/ Outdoor:

- Bandroll, Poster tại các trường THPT tại TP.HCM và các tỉnh lân cận trước 05 ngày/ Bandrolls, Posters at high schools in Ho Chi Minh City and neighboring provinces before 5 days..

- Bandroll, Phướn treo tại một số tuyến đường tại TP.HCM/ Bandrolls, Banners are hanged on some roads in Ho Chi Minh City.

- Bandroll, Phướn tại khu vực ngày hội/ Bandrolls, Banners at the festival area.

- Pano ở khu vực cổng chính của chương trình/ Pano at the entrance of the Festival.

c. Quảng cáo Online trên các mạng xã hội như: Facebook, Youtube…/ Online advertising on social networks such as Facebook, Youtube …

d. Gửi tin nhắn Vietschool cho phụ huynh thông qua hệ thông tin nhắn từ các trường THPT/ Send Vietschool message to parents via message system from high schools.

8. Cách thức bố trí các đơn vị tham gia Ngày hội tập trung/ Layout method for arranging participating Units in central festival:

a. Tổ chức theo hình thức bàn tư vấn, rộng 2,5m, 1 bàn, 05 ghế có khăn bàn, hệ thống điện phục vụ, phòng máy lạnh và có các khoản phụ như: nước uống, bánh kẹo, giấy, bút … Organize in the form of consulting desk, 2.5 meter wide, 1 table, 05 chairs with tablecloths, electrical service system, air conditioning and have extra items such as drinks, candy, paper, pen, etc.

b. Bố trí khu vực tư vấn tại chỗ từng nước: Từ trung tâm giáo dục các nước đến các trường và các dịch vụ du học của nước đó. Arrange the on-the-spot counseling area of each country: From the country's education center to the schools and study services of that country.

c. Khu vực hội trường được bố trí theo hình thức hội thảo, giữa ban tư vấn và người nghe sẽ tương tác bằng hình thức đặt câu hỏi và trả lời. The hall area is arranged in the form of a workshop, between the advisory panel and the audience will interact in the form of questioning and answering.


9. Kinh phí tham gia ngày hội tập trung/ Funding for the festival:

a. Các chương trình liên kết quốc tế được đào tạo trong nước: 15.000.000/1vị trí  International affiliate programs are domestically trained: 15,000,000 VNĐ per 1 position

b. Các trường quốc tế, đại diện trường hoặc đơn vị tư vấn giáo dục: 1.000USD/1vị trí tư vấn và sẽ quy đổi sang tỷ giá VNĐ tại thời điểm thanh toán phí.  International schools, school representatives or educational counselors: $ 1,000 per counseling placement and will convert to VND at the time of payment.

c. Ghi chú: Những đơn vị là trường học hoặc các tổ chức tư vấn khi tham gia tại mục 5.b sẽ chi trả thêm khoản phí là 1,000USD và sẽ quy đổi sang tỷ giá VNĐ tại thời điểm thanh toán phí.  Note: Units that are schools or consulting organizations participating in Section 5.b will pay a $ 1,000 fee and will convert it to VND at the time of payment.

10.Quyền lợi đơn vị tham gia Ngày hội/ Benefit for participating Units in the festival:

a. Được tham gia trong Ngày hội và hưởng tất các quyền lợi như: được bảo đảm tính pháp lý cho chương trình, vị trí tư vấn, tư vấn và quảng bá chương trình cho phụ huynh và học sinh và các dịch vụ hậu cần kèm theo. Participate in the Festival and enjoy all benefits such as: guaranteed legal status for the program, placement of counseling, counseling and promotion of the program for parents and students, and associated logistics services. .

b. Logo được in trên Pano (2,5m x 4m) ở khu vực tổ chức để phụ huynh và học sinh chụp ảnh lưu niệm và các hình thức khác trong chương trình. The logo is printed on the Pano (2.5m x 4m) in the area for parents and students to take photos of the sedentary and other forms of the program.

c. Được nhận phiếu ăn trưa dành cho 03 người, cung cấp nước uống, kẹo, bút giấy…để phục vụ chương trình. Receive lunch tickets for 03 persons, provide drinks, candy, paper pens, etc.  to serve the program.


Detailed information about the program:

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI VĂN HÓA VIỆT

VIET CULTURAL CONNECTIONS JOINT STOCK COMPANY

Address: 151 Võ Thị Sáu Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.

Tel: 028. 6679 9229 – 0907 474 317 – 0907 474 917

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Youtube: KẾT NỐI VĂN HÓA VIỆT

TuyenSinh.VHV

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

  
Các bài viết khác...
TƯ VẦN TRỰC TUYẾN
Tel: (028) 6679 9229 - 6684 1517
Hotline 1: 0907 373 317
Hotline 2: 0907 898 317
Tư vấn tuyển sinh
(028) 6684 0717
 
LIÊN KẾT WEBSITE