Project Description

– Động viên nhân viên là một việc làm có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của doanh nghiệp. Một đội ngũ nhân viên được động viên tốt sẽ đem lại những sản phẩm và dịch vụ ưu việt, làm hài lòng khách hàng và tăng kết quả bán hàng.

Vì vậy, ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến động viên nhân viên và thực hiện các cuộc khảo sát để tìm hiểu phản hồi của nhân viên về động cơ làm việc và sự gắn bó của họ đối với tổ chức, từ đó định hướng cho các mục tiêu, các đề xuất về vấn đề nhân sự…

Một trong những điều quan trọng nhất đảm bảo cho các cuộc khảo sát về nhân sự thành công là tỷ lệ tham gia của nhân viên. Nếu quá ít nhân viên tham gia, kết quả sẽ không chính xác, đồng thời điều này cũng có thể là đa số các nhân viên đều cảm thấy bất mãn, thiếu gắn bó với tổ chức nên không muốn lên tiếng. Để đảm bảo tỷ lệ tham gia cao, doanh nghiệp cần phải thực hiện những điều sau đây.

Đây là việc mà doanh nghiệp phải làm ngay từ đầu, đồng thời cũng phải xác định tỷ lệ người tham gia dự tính hay hiệu quả của việc khảo sát. Những mục tiêu này cần phải được xây dựng dựa trên việc tham khảo ý kiến của ban giám đốc và được thông báo rõ ràng đến từng nhân viên để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khảo sát.

Doanh nghiệp cần phải lên kế hoạch truyền thông chi tiết cho từng giai đoạn của cuộc khảo sát. Kế hoạch này sẽ bao gồm các sự kiện truyền thông cũng như ngân sách và các trách nhiệm được giao phó chính thức.

Cuộc khảo sát nên có tên gọi và logo thể hiện chủ đề của nó. Những yếu tố này sẽ tạo ra một hình ảnh nhất quán và liên tục cho các hoạt động liên quan đến cuộc khảo sát. Nếu có thể, nên liên hệ cuộc khảo sát với các đề xuất thay đổi khác đang diễn ra trong doanh nghiệp.

Động viên nhân viên là một việc làm có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của doanh nghiệp…

Doanh nghiệp cần phải dự tính các nguồn lực cần thiết để phát triển, thực hiện khảo sát và hỗ trợ các hoạt động sau đó. Những nguồn lực này cần phải được tính vào ngân sách ngay từ đầu và được đưa vào các kế hoạch kinh doanh.

Nên giao cho các nhân viên tiên phong, các tình nguyện viên của doanh nghiệp hỗ trợ việc thực hiện cuộc khảo sát. Các nhân viên này sẽ chịu trách nhiệm đưa ra các yêu cầu liên quan đến mảng hoạt động của họ, quản lý việc thu thập dữ liệu và hỗ trợ các hoạt động theo dõi sau khảo sát. Các trưởng phòng ban được cử làm đầu mối thu thập kết quả khảo sát cho đơn vị của họ cũng phải được hướng dẫn rõ ràng về các trách nhiệm của mình.

Kết quả khảo sát sẽ đáng tin cậy hơn nếu các nhân viên tin rằng ban giám đốc luôn cam kết hỗ trợ cho cuộc khảo sát. Cam kết của ban giám đốc sẽ làm cho nhân viên cảm thấy an tâm rằng những ý kiến phản hồi của họ được nghiêm túc xem xét và thực hiện.

Mục đích của cuộc khảo sát phải là đánh giá những vấn đề mà ban giám đốc và các nhân viên đang quan tâm. Các câu hỏi phải thể hiện được văn hóa của doanh nghiệp.

Nên giao cho các nhân viên tiên phong, các tình nguyện viên của doanh nghiệp hỗ trợ việc thực hiện cuộc khảo sát.

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

EMERSON BURNS
EMERSON BURNSCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
LEE MILLER
LEE MILLERCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
PHOENIX MILLS
PHOENIX MILLSCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Đăng ký tư vấn Với Chuyên gia của chúng tôi

Hãy chủ động để để có sự lựa chọn phù hợp nhất!