Công ty Cổ phần Kết Nối Văn Hóa Việt(VHV) được thành lập và phát triển bềnh vững trong nhiều nămqua, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, giáo dục và dịch vụ quốc tế. Lĩnh vực kinh doanh BĐS được chú trọng trong những năm gần đây, hiện tại VHV đã đầu tư một số dự án BĐS tại các khu vực lân cận và TP.HCM. Định hướng từ nay đến 2025 VHV sẽ có tên trong danh sách những nhà phát triển dự án BĐS uy tín tại Việt Nam.

bds