Ngoài việt đầu tư VHV là đối tác tin cậy của nhiều đối tác quốc tế tại Việt Nam, đã tư vấn thành công nhiều dự án trong lĩnh vực BĐS và giáo dục.

Lĩnh vực tư vấn BĐS chủ yếu hỗ trợ tìm kiếm và thủ tục pháp lý liên quan đến xây dựng các dự án giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực giáo dục VHV đã có hơn 15 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn du học, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên… Là đối tác của hơn 150 trường ĐH, CD, Trung cấp và 450 trường THPT trong nước. Hơn 1100 trường trên thế giới.