KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2022

2021-11-04T16:03:56+00:00

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2021 THƯ NGỎ Kính gửi: Các Trường ĐH, CĐ và các tổ chức Giáo dục. Năm 2022, là năm thứ 12 Công ty Cổ phần Kết Nối Văn Hóa Việt tổ chức chương trình Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ tại các trường THPT trên địa bàn TP.HCM, các tỉnh phía Nam. Chương trình có sự đồng hành của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM. Đặc biệt có sự phối hợp [...]