Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ bao gồm  các bậc học

Bậc trung học (High School):

Lớp 6-12: Hoàn thành lớp 5, là năm cuối cùng của bậc tiểu học, trẻ em Hoa Kỳ sẽ bước vào trung học. Trường trung học bao gồm tất cả là 7 năm, tương đương 6 lớp trong hệ 12 năm. Lớp 9 đến lớp 12 thường được gọi là phổ thông trung học. Hoàn thành lớp 12, học sinh Hoa Kỳ sẽ được cấp bằng tốt nghiệp phổ thông trung học.

Cấu trúc đại học và hướng nghiệp Hoa Kỳ

Đặc tính của nền giáo dục Hoa Kỳ là tính linh động và đa dạng. Người học có rất nhiều lựa chọn để theo đuổi chương trình học phù hợp nhất với hoàn cảnh và yêu cầu công việc của mình. Bạn có thể theo các chương trình cấp bằng cao đẳng, đại học, cao học, hay chương trình dạy nghề, có thể chọn học toàn bộ chương trình hay làm “sinh viên đặc biệt” chỉ học một phần không lấy bằng cấp. Sự đa dạng và linh động này là một trong những nguyên nhân làm cho các trường đại học và cao đẳng Mỹ rất hấp dẫn kể cả với người nước ngoài.

Chương trình học có bằng cấp

Bằng cử nhân và cao đẳng

Bằng cử nhân thường mất 4 năm và bằng cao đẳng thường mất 2 năm. Chương trình cao đẳng có thể là chương trình giúp bạn có một chuyên môn cụ thể để ra đi làm, cũng có thể là chương trình “chuyển tiếp”, cho phép bạn chuyển sang học thêm hai năm nữa trong một chương trình đại học để lấy bằng cử nhân. Số lượng tín chỉ yêu cầu, khoảng 130 đến 180 tín chỉ, thường được hoàn thành trong 4 năm học tập trung.

Năm học có thể hơi khác nhau giữa các trường, song thông thường là từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 5. Năm học có thể được chia ra làm 2 kỳ, mỗi kỳ 18 tuần được gọi là “học kỳ;” chia làm 4 kỳ hoặc 3 kỳ, mỗi kỳ dài 12 tuần.

Cao học (Master’s Degree)

Chương trình cao học nhằm hướng sinh viên từ học vị cử nhân đi lên một chuyên ngành, trong các ngành như: quản trị doanh nghiệp (M.B.A.), công tác xã hội (M.S.W.), giáo dục (M.Ed.), mỹ thuật (M.F.A.), luật (L.L.M.), báo chí (Master of Journalism), quan hệ quốc tế (MA in International Relations) và kiến trúc (Master of Architecture).

Học vị cao học chuyên ngành thiên về ứng dụng kiến thức hơn là nghiên cứu thuần túy. Các chương trình cấp học vị chuyên ngành thường đòi hỏi phải hoàn tất từ 36 đến 48 tín chỉ (1 hoặc 2 năm học tập trung) và thường không chấp nhận sinh viên lấy tín chỉ bằng luận án.

Tiến sĩ (Ph.D.)

Chương trình tiến sĩ nhằm đào tạo học giả nghiên cứu hoặc giảng viên đại học tương lai. Việc nhận được bằng tiến sĩ chứng tỏ là sinh viên đó đã thể hiện năng lực của một nhà nghiên cứu trong một chuyên ngành. Ph.D. (tiến sĩ) là học vị phổ biến nhất được cấp cho các ngành học thuật.

Học vị tiến sĩ được cấp cho sinh viên đã hoàn tất một công trình nghiên cứu độc đáo có ý nghĩa, viết luận án thể hiện công trình đó và bảo vệ thành công luận án trước hội đồng giáo sư về chuyên ngành của mình. Quy trình này có thể mất từ 2 đến 3 năm. Do đó, để đạt được học vị tiến sĩ phải mất khoảng từ 5 đến 8 năm sau khi có học vị cử nhân tùy ngành học.

Các chương trình dạy nghề và đào tạo kỹ thuật

Với thời gian từ vài tháng đến hơn một năm, các chương trình dạy nghề và đào tạo kỹ thuật nhằm để đáp ứng những yêu cầu đào tạo nghề cụ thể và thiết thực. Các hoạt động học tập trên thực địa là nội dung chủ đạo của đào tạo nghề. Các lĩnh vực ngành nghề phổ biến là xử lý dữ liệu, lập trình máy tính, xây dựng, cơ khí ô tô, soạn thảo văn bản, và nghiệp vụ thư ký.

Đào tạo kỹ thuật và dạy nghề đòi hỏi học viên phải học các khái niệm, lý thuyết, và thiết kế, cộng với các kỹ năng thực hành. Các chương trình này có tại các trường cao đẳng cộng đồng và trường dạy nghề hai năm. Kết thúc các chương trình đào tạo kỹ thuật và dạy nghề, bạn sẽ nhận được một văn bằng chứng chỉ.

Các website quan trọng cho sinh viên du học

  1. Trang web giáo dục: educationUSA.state.gov

Website này dùng để tìm hiểu thông tin tổng quát về thông tin du học một cách nhanh chóng.

Từ thông tin này, sinh viên có thể hiểu được trình độ trường đại học ở mức độ nào (dựa vào yêu cầu điểm SAT của từng trường).

  1. US News: http://www.usnews.com/usnews/edu/college/rankings/rankindex_brief.php

Webiste này dùng để xem thứ tự các hạng của trường đại học.

  1. Princeton Review: http://www.princetonreview.com.

Website này dùng để tìm học bổng của các trường đại học và các tổ chức.

Đây là website có hiệu quả rất cao trong việc tìm học bổng của trường đại học.

Học bổng

Làm hồ sơ xin nhập học và hồ sơ xin học bổng là hai việc làm độc lập với nhau. Có hai loại học bổng là học bổng của tổ chức và học bổng của trường đại học, cấp học bổng cho sinh viên trong thời gian học, và sinh viên phải đạt được kết quả học tốt theo tiêu chuẩn của tổ chức hay trường đại học. Học bổng của các tổ chức phải theo quy trình của các tổ chức đó. Học bổng của đại học cấp khi sinh viên được nhận vào chương trình đại học và sau đại học đạt loại tốt.

Học bổng của các tổ chức

  • Vietnam Education Foundation (vef.gov) cấp 50-70 học bổng cho thạc sĩ và tiến sĩ những ngành về khoa học tự nhiên, kỹ sư và y khoa.

International Fellowships Program (http://www.acls.org/ceevn/ifpguidelines.htm) của Ford Foundation cấp khoảng 25 suất học bổng/ năm cho thạc sĩ và tiến sĩ về Environment & Development, Social Sciences & Humanities, Sexuality & Reproductive Health, Arts & Culture, Education, Governance & Civil Society, Media, Community Development, Development Finance & Economic Security. Học bổng này đòi hỏi sinh viên có kinh nghiệm trong việc làm