CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC TẾ

2018-10-31T03:27:06+00:00

Hàng Năm Công ty Kết Nối Văn Hóa Việt có tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho học sinh và sinh viên, những hoạt động tư vấn, định hướng chọn ngành, chọn nghề, chọn trường … là hoạt động thường niên. Trong đó, việc tổ chức các chương trình Hội thảo Giáo dục Quốc tế cũng được chúng tôi tổ chức hàng năm. Mục đích: Để giúp cho học sinh và phụ huynh hiểu rõ hơn về các chương trình giáo dục liên kết Quốc tế tại Việt Nam và thông tin các trường ĐH, CĐ uy tín trên thế [...]