Học bổng phát triển giáo dục Đông Nam Á

2019-09-17T07:28:58+00:00

Chương trình HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Á (AEDP) nằm trong khuôn khổ chương trình tài trợ cho đối tượng của đề án “Phát triển nhân lực đáp ứng xu hướng lao động quốc tế trong thời kỳ phi rào cản tại Đông Nam Á” do Hội Khoa học Kinh tế và Quản lý (HASEM) và Trường Đại học UBIS nghiên cứu và đề xuất với học bổng là 50%. Học bổng được tài trợ bởi tập đoàn tài chính HWG và Linden Education Hoa Kỳ. Học bổng AEDP trao cho sinh viên Việt Nam cơ hội tiếp [...]