VƯƠNG QUỐC ANH

2018-10-31T04:29:17+00:00

Tiêu chuẩn chất lượng các trường ở Anh thuộc loại hàng đầu trên thế giới. Các trường của Anh liên tục phải chứng minh rằng các khóa học của mình đáp ứng được tiêu chuẩn khắc  khe, và rất nhều nước khác hiện nay cũng đang cố gắng theo các tiêu chuẩn mà Anh đặt ra. Với chất lương giáo dục cao, bằng cấp của Anh được các nhà tuyển dụng trên thế giới công nhận và săn tìm. Giáo dục Anh mang nhiều cơ hội chọn lựa về trường, địa điểm học tập (bao gồm cả Việt Nam), khóa học [...]